+389 78 385 571 info@lgbtunited.org

Biz kimiz?

  • LGBT United Kalkandelen, farklı etnik grupları ve din mensupları içeren,çok ırklı ve kar amacı olmayan bir kuruluştur.LGBT United Kalkandelen amacı, sağlık hizmetlerine eşit erişim sağlamak ve diğer hayati toplumsal ve hukuki hizmet veren, böylece LGBTI bireylerin katılımını sağlayarak, koruma, tanıtım ve öncelikle yasam cesitligi ve ogzuruk iceren bir atmosfer yaratarak LGBTI kişilerin insan haklarına saygı duyulmasi alanında calısmaktadır.
  • Bu bağlamda, LGBT United Tetovo’nun hedefleri:

– LGBTI topluluğunu güçlendirmek;

  • LGBTİ bireylerin haklarından tam olarak yararlanılması,kullanılması ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılıkla mücadele edilmesi;
  • -LGBTİ bireylerin haklarının insan hakları olarak bilincinin arttırılması;
  • Mevcut yasaları (mevzuatları) değiştirmek için savunuculuk ve lobicilik;
  • HIV / AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkları LGBTI topluluğu arasında önleyerek cinsel sağlığın iyileştirilmesi.

Misyon

  • Misyonumuz, sağlık, sosyal ve hukuki hizmetlere eşit erişim ve toplumdaki tüm süreçlere katılımı sağlamanın yanı sıra eşitliğin olduğu bir ortamı başarıyla koruyarak, Makedonya’daki LGBTİ bireylerin insan haklarını korumak,kamuoyuna destek olmak ve teşvik etmektir. Özgürlük, etik, dürüstlük ve çeşitlilik arttırmaktır.

Vizyon

  • LGBT United Tetovo, Makedonya’daki LGBTİ bireylerin, ailelerinin, arkadaşlarının ve destekçilerinin bağımsız ve kar amacı getirmeyen, LGBTİ bireylerin toplumda tam katılımına aktif olarak katkıda bulunan bir kuruluştur.
Özgürlük

Her bireyin fikir ve eylemlerinin ana hedefi olarak özgürlüğe değer veriyoruz. Toplumu, haysiyet ve haklarına sahip, eşit ve sorumlu bir grup özgür bireyler olarak hayal etmekteyiz. Özgürlükleri herkes için olmasını istiyoruz.

Çeşitlilik ve eşitlik

Çeşitliliğin, içinde çalıştığımız çevre için hayati öneme sahip pozitif bir faktör olduğuna inanıyoruz. Irk, cinsiyet, sosyal gecmis, milliyet, din, etnisite ve eğitimden bağımsız olarak her bireyin katkısının yanı sıra cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine de değer veriyoruz.

Seffaflık

Eylem ve politikalarımızda açık ve şeffafız. İşbirliğine açık şeffaf bir organizasyon olmanın faydaları üzerine inşa ediyoruz, aynı zamanda tüm paydaşlarla birlikte sorumlu bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyoruz.

Liderlik

Özellikle LGBTİ bireyler için herkese eşitlik getirmede lider ve ilham verici bir görev olarak rolümüzü görüyoruz. Üyeliğimize ve liderliğimize değer verilir ve saygı gösterilir.

Inanç

LGBTİ bireyler ve kamu destek, tanıtım ve haklarının korunması konusunda güvenilir ortak ve danışman seçimine güveniyoruz. Hoşgörü, dürüstlük, özveri ve profesyonellik bir iklim oluşturmayı amaçlıyoruz.