+389 78 385 571 info@lgbtunited.org

LGBTIQ Terminolojisi

LGBTIQ – lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, interseks, quir kelimelerinin kısayoludur.

Lezbiyen – Diğer kadınlar için cinsel, romantik, fiziksel ve / veya ruhsal çekim yaşayan kadın bir kişi.

Gey(Escincel) – Diger erkekler icin romantik, erotik ve / veya duygusal anlamda çekici olan erkekler. Başlangıçta hem kadın hem erkek eşcinselleri kapsayan bir sözcük olmakla beraber, günümüzde sadece erkek eşcinseller kendilerini ifade etmek için kullanmaktadırlar.

Biseksüel – Ayni cinsiyete karsi cinsel, romantik, fiziksel ve / veya duygusal çekimleri yaşayan insanlar, aynı zamanda başka cinslere de aynı şekilde ya da aynı derecede olmak zorunda değildir.

Transseksüel bir kişi – Cinsiyet kimliği doğumdan sonra belirlenen biyolojik kimliğinden farklı olan insanlar için daha basit bir terimdir.

Transeksüel – Cinsiyet kimliği, biyolojik cinsiyet görüşlerine göre toplum tarafından uygulananlardan farklıdır. Trans (kısaltılmış) MTF (erkekten-dişiye) ve FTM (dişiden-erkeğe) olabilir. Cinsellikleri doğrudan cinsiyet kimliği ile ilgili değildir ve cinsel kimliklerin tüm spektrumu boyunca değişmektedir.

Kuir– Kuir ne cinsel kimlik ne de cinsel yönelimdir, tam olarak karşıtı olarak bu kavramlara yeni bir anlam vermek yada yeni kavramlar yaratmak için kişiler tarafından kullanılmaktadır. Genellikle LGBTİ bireylerin görünürlüğünü arttırmak için politik amaçlar için kullanılır, fakat aynı zamanda hareket içinde, her bir kimlik üzerindeki çalışmanın sonlu değil, çok yönlü ve zaman içinde akışkan olduğunu göstermek için kullanılır.

İntersex – İntersex, üreme ve cinsel sistemin doğuştan anomalilerini gösteren bir dizi medikal durumdur. İntersex olan insanlar dış genital bölgeler veya erkek veya dişi için “standart” kabul edilmeyen iç üreme sistemleriyle doğarlar. İnterseksüellerin varlığı, sadece iki tür olmadığını ve cinsiyet hakkında düşüncenin (hepinizi erkek kutusu veya kadın kutusuna sığdırmaya çalışarak) toplumsal olarak inşa edildiğini göstermektedir.

Toplumsal Cinsiyet Kimliği – Erkek, kadın cinsiyet kimliğinin içsel algısını, cinslerin ayrılması dışında bir şey olarak veya aralarında bir şey olduğunu belirtir. Cinsiyet kimliği, doğumdan sonra atanan cinsiyetle aynı olabilir veya ondan farklı olabilir.

Cinsel yönelim, belirli bir cinsiyetten, karşı cinsiyetten kişilere, aynı cinsiyetten kişilere veya her iki cinsiyetten kişilere karşı hassas, romantik ve cinsel çekim anlamına gelir. Bu cinsel yönelimler, heteroseksüel, eşcinsellik ve biseksüelliğe ayrılır.

Düz cinsellik  (Heteroseksüellik) – Karşı cinsiyetten kişiler tarafından duygusal, romantik ve / veya cinsel olarak çekici kişiler.

Homofobi – Çoğu zaman heteroseksüel insanlar tarafından eşcinsellere karşı nefret veya korkusu.

Biphobia – Biseksüel olan insanlardan nefret veya korku. Farklı cinsel yönelim gruplarında ve bireylerde ve cinsiyet kimliğine bakılmaksızın sıkça rastlanır. Bu, biseksüeller hakkındaki basmakalıp korkusuzluk ve mantıksız desteklerden dolayı insanlara karşı ayrımcılığın yaygın bir nedenidir.

Transfobi – Transseksüel insanlardan nefret veya korku. Ne yazık ki, bu tür ayrımcılık genellikle trans bireylere karşı çeşitli şiddet türlerini kapsamaktadır.

Autohomophobia – Eşcinsel insanlardan nefret veya korku, çoğunlukla aynı topluluk üyeleri tarafından