+389 78 385 571 info@lgbtunited.org

Jekh rat, sar vi but rakja kana našti te zasovav, gindindoj baši akale sumnaleskoro hasaribe, fantazirindoj baš o mangipe, vakergum mange te šunav jekh but šukar muzikano kotor “Nokturno baši violončelo” kotar Petar Ilič Čajkovski. Adija hor melodija so pharavela vilo, angja dži adava te gindinav baš e Čajkovskeskere lila. Adala misterije oleskere dživdipastar paše phangle oleskere homoseksualitetesar, ko vakti kana adav na dela sine pes, ko jekh homofibikano sasoitnipe ko politikano thaj sasoitnipaskoro dživdipe ki Careskiri Rusija.

 

Ki Amerika thaj ki Bari Britanija iklilo o lil anavkerdo sar: Тhe Tchaikovsky Papers: Unlocking the Family Archive kote so si lendo tromaleder, džikote ki Rusija vi dureder džana debate thaj diskusije ki akija tema. Ko nekobor arakhiba baši oleskoro khamlipe baš oleskoro izmekjari thaj e lila so vov hramongja thaj bičhalgja ple phraleske Modest Ilič Čajkovski, vužeste sikavela pes kaj o Petar sine gej. 

 

Petar Ilič Čajkovski, (1840) si o majpendžardo rusijakoro kompozitori ko vakti kana sine Careskiri Rusija thaj o romantizmo ko Slovenengere phuvja/thema/. Oleskoro pharo dživdipe thavdindoj trujal dramatikane elementija ko hor romantizmi sar dikhlo baš oleskoro homosekesualiteti. Marindoj pes peskere garavde homoseksualizmosar vov khuvela ki prandin savi so but sigate čhinavela pes. Gindinela korkoro te mudarel pes, mamuj oleskoro hipohondrikano karakteri baši savo pakjala pes kaj si nasvalo koleratar na merela, numa korkoro mudarela pes. Vi angleder adava vov sine daravdo kotar homofobikani Rusija ko adava vakti. 

 

Jekh kotar e majbare thaj majmahat/majimportantno/ rusijakere thaj sumnaleskere kompozitorija Petar Ilič Čajkovski angljakergja but e rusijakere balete. Pali peskere darhija Ukrainatar, oleskiri kariera astarela ki Moskva oleskere trine bukjencar: I uvertira “Romeo thaj Julija” thaj e opere “Vojvoda” thaj “Opričnik”. Agorkerela plo studiribe ko nevephravdo Petrogradeskoro konzervatoriumi e pendžarde pijanistesko Artur Rubinštajn, koleske hramonela peskoro koncerti baši pijano thaj orkestri no. 1 ko b-moll, op.23. 

Oleskoro baletikano opusi savo so nikana nane te bistrel pes si numa jekh uvertira ko oleskoro barvalo butikeribe. E baletija: “Lebedeskoro phani”, “Sovavni šuži čhaj” thaj “Čhaj so phagela akhora” ko jekh vakti si e avgune rusijakere baletija.

Hramongja šov simfonije, e majagorune, e šoftona anavkerela sar “Patetikani”.

Šukar si te vakerel pes kaj o Čajkovski merela enja divesa pali akale simfonijakiri premiera ko Sankt Peterzburg ko oktomvri 1893-to berš. E gindipa baši oleskoro garavdo homoseksualno dživdipe save so šaj te arakhen pes ki akija grandiozno simfonija, dži ko akava vakti, akala divesa kerena adija estetikani mistika. Pali e khamlipaskere fraze thaj čhavorikane momentija, o agor tergjola anglal adava patetikano phanlipe e depresijasar thaj o hošiba baši našavibe ko adava pharo periodi kana vov dživdinela sine. 

 

 

Avtori: The Dark Night

E gindipa so si vakerde akate si e avtorengere thaj na sikavena o stavija so isi e MCMS thaj e Europakere Unijatar

 I programa Lačho dizutnengoro sasoitnipe: raštralutno finansiribe e civilno organizacijen  realizirinela e Makedonijakoro centari baši maškarthemutni kooperacija (MCMS), Balkaneskiri drakhin baši civilno sasoitnipaskoro buhljaribe (BCSDN) thaj o Centari baši informiribe, kooperacija thaj civilno organizacijengoro buhljaribe Slovenijatar (CNVOS)“

„O proekti si finansirimo Europakere Unijatar“