+389 78 385 571 info@lgbtunited.org
Na doborom džande istorikane thaj vigjanale faktija baš o homoseksualiteti thaj LGBT khetanipa trujal o sumnal kotar antikani historija dži avidije:

Na doborom džande istorikane thaj vigjanale faktija baš o homoseksualiteti thaj LGBT khetanipa trujal o sumnal kotar antikani historija dži avidije:

O homoseksualiteti vi adava so si šaj i majbari stigma, ko jekh vakti šaj te vakerel pes šaj te vakerel pes kaj si vi majbari enigma ki relacija adalesar so panda nane vuže thaj konkretno faktija baši adava soske sikavela pes thaj save si e konkretno karane sostar...