Punëtori kreative

Principet themelore të punës me shtiza (Thurje me një shtizë).

Continue reading

Punëtori kreative

Kjo punëtori do jetë e dedikuar për përpunimin e Drim Keqerve.

Continue reading

Nata e flimit dhe diskutim

Center of My World (German: Die Mitte der Welt), film gjerman i xhiruar në vitin 2016. Filmi është nën regjin e Jakob M. Erwa, sipas novelës romantike me të njejtin emër.

Continue reading

Nata e Queer Poezis

Nata e Queer Poezisë është pjesë e punëtorisë kreative, në të cilën personat LGBT do të kenë mundësi të ndajnë vargje personale.

Continue reading

Gjinia, Seksi, Queer Kultura- Punëtori

Punëtori për komunitetin LGBT në Tetovë, në të cilën do të bisedohet problematika e gjinisë dhe seksualitetit dhe nevoja për fuqizim dhe mbështetje të artistëve të rij . Gjatë punëtorisë do të promovohet Tetovo Diversity and Pride weekend..

Continue reading