Qendra e komunitetit LGBT punon çdo ditë pune nga ora 14:00 deri ora 19:00
Zyra e LGBT Junajted Tetovë punon çdo ditë pune nga ora 12:00 deri 20:00

Our Location