izvestaj-european_commission-svg_-3

Извештај за напредок од Европската Комисија: (ЛГБТИ) предрасудите и стереотипите се присутни во оштеството, медиумите и на интернет

На 9.11.2016 е објавен Годишниот извештај за напредокот на Република Македонија во европските интеграциски процеси, подготвен од Европската комисија (ЕК).Во делот за „Човекови права и малцинства“ во Извештајот, се забележува: Кога се во прашање лезбејките, геј, бисексуалците, трансродовите и интерсекс луѓе (ЛГБТИ), предрасудите и стереотипите се присутни во оштеството, медиумите

Continue reading